Lopšelis – darželis Nr.49 atvėrė duris savo pirmiesiems lankytojams 1972 m. kovo 22 d. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, įstaiga 1994 m. buvo reorganizuota į darželį-mokyklą, suteikiant jai ,,Atžalyno" vardą. 1999 m. padidėjus ankstyvojo amžiaus vaikų skaičiui, įstaiga vėl tapo lopšeliu-darželiu ,,Atžalynas".
Nuo lopšelio-darželio įkūrimo iki 1979 m. įstaigai vadovavo vedėja Jūratė Baužinskienė. Nuo 1979 m. 32 metus vadovavo direktorė Vanda Armanavičienė. Nuo 2011-06-27 įstaigai vadovauja direktorė Rasa Žemgulienė.
 
Įstaigoje dirba kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai bei dėmesingas aptarnaujantis personalas. Darbuotojų kaita maža.
 
Šiandien įstaiga aktyvi, atvira naujovėms. Įstaigoje puoselėjamos tradicijos, bendruomenės vertybės, tolerancija, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Sėkmingai įgyvendinama pedagogų sukurta ikimokyklinio ugdymo programa. Nuo 2000m. priešmokyklinio ugdymo pedagogai įsijungė į tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai".
 
Lopšelis-darželis ,,Atžalynas" bendradarbiauja su socialiniais partneriais: lopšeliu-darželiu ,,Obelėlė", lopšeliu-darželiu ,,Vyturėlis", Šilutės lopšeliu-darželiu ,,Žibutė", ,,Varpelio" mokykla-darželiu, Mažeikių darželiu-mokykla "Kregždutė", Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru, ,,Verdenės" progimnazija, Pedagogų švietimo ir kultūros centru, Tęstinių studijų institutu. Kartu organizuojame įvairius renginius, seminarus, projektus.
ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu