Naujienos

MIELI TĖVELIAI,

Vyriausybės nutarimu karantinas Lietuvoje pratęstas iki gegužės 31 dienos, nustatant karantino sušvelninimo priemones. Numatyta, kad jau visai netrukus t.y. nuo gegužės 18 d. duris galės atverti ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tačiau tai tikrai nereiškia, kad jau laikas grįžti į visiškai įprastą gyvenimo ritmą. Būtina užtikrinti, nustatytas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis, sąlygas. Tai reiškia, kad ugdytiniai norintys lankyti įstaigą privalės laikytis susitarimo taisyklių. Todėl prašome atsakingai apsispręsti ir pranešti iki gegužės 11 d. el.paštu atzalynas.ld@gmail.com arba telefonu (8-46) 497915 ar norėsite lankyti. Informaciją rasite internetinėje svetainėje htt://www.ldatzalynas.lt.

 

Vaikų priežiūros paslaugų organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Atžalynas“

 • Vaikų priežiūros paslaugos bus organizuojamos, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbs tik vienoje grupėje, vaikai  lankys nuolat tą pačią grupę, grupės veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, tiek lauke. Vaikai iš vienos šeimos lankys tą pačią grupę.
 • Atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys turės dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) .
 • Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose bus vykdoma grupių veikla bus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos ar padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
 • Vaikų priėmimas bus organizuojamas taip, kad būtų išvengta tėvų lankymosi Įstaigos patalpose.
 • Nerekomenduojama įstaigos lankyti vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
 • Vaikų tėvai (gobėjai) bus informuojami apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo riziką, jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
 • Bus vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebus priimami dalyvauti grupės veikloje. Įstaigos darbuotojai vykdantis vaikų priėmimą (kol bus įvertinta vaikų sveikata ir į grupę atskirti tik vaikai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių) dėvės vienkartinę veido kaukę.
 • Vaikai bus maitinami iš namų atsineštu maistu toje pačioje grupėje kur yra teikiamos priežiūros paslaugos. Jei susidarys didelis priežiūros paslaugos reikalaujančių vaikų skaičius, vaikų maitinimas bus organizuojamas įstaigoje.
 • Nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms.
 • Kitos bendros patalpos (pvz., laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) bus valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.
 • Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, bus išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai bus valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.
 • Bus įvertinti vaikų priežiūrai reikalingi žaislai, priemonės ir naudojamos tos, kurias galima valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 • Įstaigoje bus sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčių).
 • Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) bus keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės.

Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje bus atliekamas, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

 • Lauko žaidimų erdvės bus suskirstytos atskiroms grupėms.
 • Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant bus informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei vaikui pasireikš užkrečiamųjų ligų požymiai, jis bus izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams, rūpintojams) bus rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga informuos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bei bendradarbiaus su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikys 14 dienų izoliaciją.
 • Organizuojant vaikų priežiūros paslaugas pasitelkiamas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą įstaigoje vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašo patvirtinimo“, ar kitas savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovas.

 

Gerb. Tėveliai,

Nuo balandžio 27 – osios Klaipėdos darželiai priims vaikus, kurių, tėvams išėjus į darbą, nėra kam prižiūrėti.

Tuo pasirūpinti savivaldybes įpareigojo šalies Vyriausybė, o rekomendacijas, kaip tai turi būti organizuota, parengė Sveikatos apsaugos ministerija.

Atsižvelgdama į nepalankią COVID–19 ligos epideminę situaciją, nuo š. m. kovo 16 d. šalyje paskelbtą karantino režimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo karantino metu, balandžio 22 d. išplatintose rekomendacijas savivaldybėms nurodyta, kad karantino metu vaikų priežiūros paslaugos teikimą organizuoja savivaldybė – tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Paisydama šios rekomendacijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad nuo balandžio 27 d. tėveliai, kurie pateiks darbdavio pažymą dėl būtinybės išeiti į darbą (nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu), savo ikimokyklinio amžiaus vaikus galės atvesti į savo iki karantino lankytą ugdymo įstaigą.

Dėl galimybės atvesti savo vaiką į mūsų ugdymo įstaigą turite kreiptis el.paštu atzalynas.ld@gmail.com , atsiunčiant pažymų kopijas iš abiejų tėvų darboviečių dėl būtinybės išeiti į darbą. Atvykus į darželį pristatote pažymų originalus, pasirašote laikiną ugdymo sutartį.

Prieš atvykstant turite pasirūpinti būtinosiomis apsaugos priemonėmis savo vaikui, taip pat turite užtikrinti kokybiško maisto (pusryčiams, pietums, vakarienei) pristatymą į įstaigą.

 

Mieli tėveliai, darbuotojai ir kiti bendruomenės nariai,

 

Būtume labai dėkingi jei ir šiais metais Jūs 1.2 proc. savo pajamų mokesčio skirsite Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Atžalynas“. Jūsų paramos dėka įstaiga tampa vis jaukesnė, modernesnė, gerėja  vaikų ugdymosi sąlygos viduje bei lauke.

AČIŪ JUMS UŽ JŪSŲ GERANORIŠKUMĄ!

Reikalingi duomenys:

Įstaigos kodas 190433988

Adresas Panevėžio g. 3, Klaipėda

 

Mieli Tėveliai, 

Informuojame, kad norint ateiti į darželį pasiimti vaiko daiktų, dėl atvykimo reikia derinti iš anksto telefonu 8 46 497915 arba el. pastu atzalynas.ld@gmail.com

 Gerbiami Tėveliai, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Atžalynas" darbuotojai, norime Jus informuoti apie mūsų įstaigos darbą, dėl įvesto visoje šalyje karantino.

 l. Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės nutarimu, Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Atžalynas" nuo 2020 m. kovo 17 d. iki 2020 m. kovo 30 d. įstaigos darbuotojai atlieka Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Atžalynas" administracijos nurodytus darbus nuotoliniu būdu.

2. Nuo 2020 m. kovo 17 d. nevykdomas ugdymo procesas ir ribojamas paslaugų teikimas ir tiesioginis kontaktas su klientais (vaikų tėvais, paslaugų teikėjais ir kitais interesantais).

3. Susisiekti su įstaigos administracija prašytume Jums patogiu nuotoliniu būdu (telefonu arba el. paštu).

 4. Informacija nuotoliniu būdu teikiama:

 tel. (8~46) 497915,

 el. paštu: atzalynas.ld@gmail.com

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

 

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098

el. paštu info@nvsc.lt arba  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

 

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112. Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

 

Plačiau

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vaikai ir jų mokytojos  vasario 14d. rinkosi į šventinį rytmetį "Lietuviais esame mes gimę". Skambėjo dainos, sukosi poros. Išradingai paminėta diena išliks mažųjų atmintyje, skiepys pagarbą savosioms šaknims, Lietuvai. Tuo mes ir stiprūs!

86469840_2917809988261903_2286977339596210176_n

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu