Naujienos

Balandžio 2-oji – Autizmo spektro sutrikimo turinčių vaikų diena. "Kiškučių" gr. vaikučiai su mokytoja Liudmila Požėrienė ir auklėtojos padėjėja Andželika Gudauskaite jungiasi prie akcijos, skirtos šiai dienai paminėti. Mes palaikome šiuos vaikučius ir kviečiame į draugų ratą.

164825395_730990854245618_3456346947030464711_n

2021m. kovo 22-26 dienomis įstaigoje vyko metodinė savaitė „Mums čia gera ir smagu“… Šią savaitę vaikai sužinojo daug istorijų apie darželio praeitį, kad jam – jau net 49 metai. Susipažino su čia dirbančių žmonių profesijomis. Kiekvienos grupės ugdytiniai išbandė savo kūrybinį potencialą piešdami savo svajonių darželį, iš širdies ir su meile išsakydami linkėjimus, atlikdami smagias ir nuotaikingas sportines užduotis, dalyvaudami šelmiškoje fotosesijoje „AŠ –KLAIPĖDIETIS“. Savaitė baigėsi gimtadienio diskoteka. „Kiekvieną dieną vis kitaip“…pastebėjo tėveliai. Kai viskas darniai susijungia talentingų, kūrybingų, išradingų mokytojų dėka, išvystame stebuklą, spindinčias vaikų akis, tėvų dėkingumą bei džiaugiamės patys, kad viskas pavyko, nes tai iki pačių gelmių paliečia širdis.

1

Atsargiai erkės plakatas

Taip gražiai skambėjo žodžiai: laukas, pieva, kelias upė. Taip gražiai iš jų išaugo vienas žodis: Lietuva…“ (J.Marcinkevičius)

2021m. Kovo 11-oji paminėta neįprastai. Visi įstaigos darbuotojai ir ugdytiniai galėjo klausytis virtualaus šiaurinės miesto dalies švietimo įstaigų šventinio koncerto, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Nupiešiu Lietuvą“, kuriame pasirodė ir mūsų lopšelio-daželio „Lašiukų“ grupės mažieji dainorėliai. Visą šią savaitę kiekviena grupė klausėsi mokytojų pasakojimų kaip ši diena pakeitė visų mūsų gyvenimą, vaikai deklamavo, dainavo, baltuose popieriaus  lapuose stengėsi išlieti visa kas susikaupė jų mažose širdelėse, taip parodydami meilę savo tėvynei Lietuvai.

159622317_757408641804985_2036945911296536729_n158840029_1100569113702590_7449402156031064362_n


 

 

      Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje „Ruoniukas“ , surengta Klaipėdos  l/d „Atžalynas“ ugdytinių  piešinių ir erdvinių darbų paroda  „Graži tu mano, brangi Tėvyne…“.  

Biblioteką papuošė „Bitučių“, „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Skruzdėliukų“ grupių vaikų darbai. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms E.Štabokei, I.Giedraitienei, R.Žvinienei, L.Vaivadienei ir J.Apulskienei.

 159158876_279395096919723_6725039815625988569_n 159316825_944795116282023_2208694205001928852_n

           Kad ir kiek besikeistų žemės kelias,

                            Vien gerumas – visko pabaiga ir pradžia…

                                                                      Rudolf Rimmel

 

 

Nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame visiems lopšelio-darželio „Atžalynas“ bendruomenės nariams už paramą, palaikymą ir dosnumą. Jūsų dėka praturtinta  ugdymo(si) aplinka ir šį kartą tapo jaukesne ir gražesne.

Už 2019 metus į 1,2 % paramos sąskaitą pervesta pinigų suma sudarė – 3921,17 Eur.

2020 m. paramos lėšos panaudotos vienos grupės grindų dangai, žaliuzėms, ekranui, ugdymo priemonėms.

Dėkojame „Skruzdėliukų“ gr. tėvams už grupės sienų remontą, „Kiškučių“ gr. tėvams už Kneipo takelio įrengimą ir naujo gėlyno suformavimą ir apsodinimą.

        Tikime, kad gėrio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir 2021 metais.

                    

      

           L.-d. „Atžalynas“ bendruomenės vardu                      Direktorė Rasa Žemgulienė 

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:

  • Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;
  • Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;
  • Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  • užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  • nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
  • vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
  • savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.

Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

 

Sniegas, lijundra, ledas uždengia paukščių maisto vietas ir jis tampa nebeprieinamas, todėl žiemos metu turime puikią galimybę ne tik padėti šalia mūsų gyvenantiems paukšteliams, bet ir jais pasigrožėti iš labai arti. Didžiausia paukščių lesinimo nauda – edukacinė. Atradimo džiaugsmas vaikams, kai į jų lesyklą atskrenda skirtingi sparnuočiai – skatina susidomėjimą ir smalsumą. Lesykla už lango gali duoti labai daug naudos ugdant atžalų sąmoningą ir empatišką požiūrį į gamtą. Mokytojos šiuo laikotarpiu suteikė vaikams kuo daugiau žinių apie paukščių gyvenimo būdą, lesinimo ypatumus, skatino vaikus saugoti ir mylėti skrajūnus. Iš antrinių žaliavų pagamintas lesyklėles paukšteliams, pakabino lopšelio-darželio kieme, kad pro langą galėtų stebėti, kaip atskrenda paukščiai. Zylutės, sniegenos aplankė visas mūsų pagamintas lesyklėles ir taip suteikė visiems nepakartojamo džiaugsmo. Ypač smagu buvo stebėti, kaip mažieji mūsų draugai čiumpa saulėgrąžos ar moliūgo sėklytę ir skrenda tolyn. Taigi, rūpintis paukšteliais žiemą ne tik smagu, bet ir naudinga.

147388897_3889820791060813_206156989135797723_n 147393542_3889820984394127_7907643729178966699_o 147976568_3889820414394184_5540563432654266222_n

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu