Naujienos

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:

  • Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;
  • Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;
  • Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  • užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  • nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
  • vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
  • savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.

Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

 

Sniegas, lijundra, ledas uždengia paukščių maisto vietas ir jis tampa nebeprieinamas, todėl žiemos metu turime puikią galimybę ne tik padėti šalia mūsų gyvenantiems paukšteliams, bet ir jais pasigrožėti iš labai arti. Didžiausia paukščių lesinimo nauda – edukacinė. Atradimo džiaugsmas vaikams, kai į jų lesyklą atskrenda skirtingi sparnuočiai – skatina susidomėjimą ir smalsumą. Lesykla už lango gali duoti labai daug naudos ugdant atžalų sąmoningą ir empatišką požiūrį į gamtą. Mokytojos šiuo laikotarpiu suteikė vaikams kuo daugiau žinių apie paukščių gyvenimo būdą, lesinimo ypatumus, skatino vaikus saugoti ir mylėti skrajūnus. Iš antrinių žaliavų pagamintas lesyklėles paukšteliams, pakabino lopšelio-darželio kieme, kad pro langą galėtų stebėti, kaip atskrenda paukščiai. Zylutės, sniegenos aplankė visas mūsų pagamintas lesyklėles ir taip suteikė visiems nepakartojamo džiaugsmo. Ypač smagu buvo stebėti, kaip mažieji mūsų draugai čiumpa saulėgrąžos ar moliūgo sėklytę ir skrenda tolyn. Taigi, rūpintis paukšteliais žiemą ne tik smagu, bet ir naudinga.

147388897_3889820791060813_206156989135797723_n 147393542_3889820984394127_7907643729178966699_o 147976568_3889820414394184_5540563432654266222_n

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

 

2021-02-05 Nr. AD1-176

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2‑296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu,

nustatau, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.–birželio 1 d. informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

 

                                                                                                                                                                                                  Savivaldybės administracijos direktorius                          Gintaras Neniškis

 

 

 

140644061_3025055414388465_4865944873594021582_o

Screenshot_20210119_125252

Sausio 13-osios rytas Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" prasidėjo kiek kitaip. Languose įsižiebė žvakelių šviesa. Vaikai su mokytojomis prisiminė įvykius, vykusius sausio 13-ąją prieš 30 metų. Aptarta laisvės svarba, prisiminti  ir pagerbti  už mūsų laisvę kovoję žmonės.Tikimės, kad kiekvienais metais prisijungdami prie visuotinės pilietinės akcijos "Atmintis gyva, nes liudija", bei iniciatyvos "Neužmirštuolė" mokysime ugdytinius niekada neužmiršti šių istorinių įvykių. Mes visi įvertinsime kokia svarbi yra LAISVĖ.

received_196371745561413

 

CamScanner 01-13-2021 12.28_1

Norime pasidžiaugti, kad mūsų įstaiga pripažinta aktyvia mokykla!

IMG_20210104_085648

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu