1. ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pojūčių aktyvinimas dailės veikloje, remiantis humanistinės pedagogikos principais". Programos rengėja Rasuolė Petrauskienė.
  2. ,,IKT naudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje". Programos rengėja Rima Skiparienė.
  3. ,,Edukacinių programų ir projektų vieta pedagogų nuolatinio ugdymo(si) kontekste". Programos rengėja Rasa Žemgulienė
  4. ,,Inovatyvios ugdymo(si) organizavimo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje". Programos rengėja Rasa Žemgulienė.
ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu