NUORODOS:

Antikorupcinio švietimo mokymosi sistema: https://www.skaidrumozenklelis.lt/

 https://emokymai.stt.lt/

 https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

 Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

 www.skaidrumozenklelis.lt


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

2022 m. korupcijos prevencijos ataskaita

2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bff1c501fdba11ecbfe9c72e552dd5bd?fbclid=IwAR0gwPdw-YVGucflrza-LTS7aUxrswpcFaxI49ecNrP0AxIz12E1tX4FIi8

Dėl savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo:

https://teisineinformacija.lt/klaipeda/document/176905?fbclid=IwAR1yGt9WdIY2ThdjnQBqpD4FAxQfEq5M0GIVPjm1EClXbhsBR5YwBQ1BlNY

Įsakymas dėl Rasos Polikevičiūtės -Kirtiklienės skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas"

Įsakymas dėl Rasos Polikevičiūtės -Kirtiklienės skyrimo atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Antikorupcinio elgesio kodeksas

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

 

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu