2012 m. spalio 25d. mūsų įstaigoje vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos renginys ,,Tau, mano mieste, dovanoju savo širdies šilumą", skirtas Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejui.
 

  1. ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pojūčių aktyvinimas dailės veikloje, remiantis humanistinės pedagogikos principais". Programos rengėja Rasuolė Petrauskienė.
  2. ,,IKT naudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje". Programos rengėja Rima Skiparienė.
  3. ,,Edukacinių programų ir projektų vieta pedagogų nuolatinio ugdymo(si) kontekste". Programos rengėja Rasa Žemgulienė
  4. ,,Inovatyvios ugdymo(si) organizavimo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje". Programos rengėja Rasa Žemgulienė.

 

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu