DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO

 

Parsisiųsti

 
 
MOKESTIS UŽ MAITINIMO IR UGDYMO PASLAUGAS:
 
Maitinimo ir ugdymo paslaugos lopšelyje-darželyje yra mokamos. Šie mokesčiai iš ugdytinių tėvų išskaitomi vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais.
 
 
 
 
 
 

Sprendimas Nr. T2-206

 
 
 
 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA: (pagalba teikiama nemokamai)
 
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Atlieka antropometrinių duomenų tyrimą ir analizę;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri patalpų, maitinimo atitikimą higienos reikalavimams;
 • Konsultuoja įstaigos mokinių tėvus įvairiais sveikatos klausimais;
 • Sudaro valgiaraščius pagal Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių rinkinį Nr.3
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą;
 • Vertina vaikų sveikatos rodiklius;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
 
 
 
LOGOPEDO PAGALBA: (paslauga teikiama nemokamai)
 
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų.
 • Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • Teikia vaikams korekcinę pagalbą;
 • Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.
 
 
PAPILDOMOS MOKAMOS PASLAUGOS:
 
Choreografijos būrelis
Krepšinio būrelis
Taekwondo būrelis
Anglų kalba
Keramikos būrelis
Meninio ugdymo būrelis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...