DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO

 

Parsisiųsti

 
 
MOKESTIS UŽ MAITINIMO IR UGDYMO PASLAUGAS:
 
Maitinimo ir ugdymo paslaugos lopšelyje-darželyje yra mokamos. Šie mokesčiai iš ugdytinių tėvų išskaitomi vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais.
 
 
 
 
 
 

Sprendimas Nr. T2-206

 
 


PSICHOLOGO  PAGALBA  (pagalba teikiama nemokamai)

Teikiamos paslaugos: įstaigos darbuotojų ir vaiko šeimos konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA: (pagalba teikiama nemokamai)

 
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Atlieka antropometrinių duomenų tyrimą ir analizę;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri patalpų, maitinimo atitikimą higienos reikalavimams;
 • Konsultuoja įstaigos mokinių tėvus įvairiais sveikatos klausimais;
 • Sudaro valgiaraščius pagal Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių rinkinį Nr.3
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą;
 • Vertina vaikų sveikatos rodiklius;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
 
 
 
LOGOPEDO PAGALBA: (paslauga teikiama nemokamai)
 
Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.
 • Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus;
 • Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.

 Tėvams būtina susirūpinti, jeigu:  

 • vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;  
 • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;   
 • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;    
 • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;   
 • vaikas mikčioja;  
 • vaikas turi kitų raidos problemų.  
 
 
PAPILDOMOS MOKAMOS PASLAUGOS:
 
Choreografijos būrelis
Krepšinio būrelis
Taekwondo būrelis
Anglų kalba
Keramikos būrelis
Meninio ugdymo būrelis
"Bricks 4 kidz" (Lego)
Robotikos
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu