PSICHOLOGO  PAGALBA  (pagalba teikiama nemokamai)

Teikiamos paslaugos: įstaigos darbuotojų ir vaiko šeimos konsultavimas ir švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA: (pagalba teikiama nemokamai)

 
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Atlieka antropometrinių duomenų tyrimą ir analizę;
 • Tvarko medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri patalpų, maitinimo atitikimą higienos reikalavimams;
 • Konsultuoja įstaigos mokinių tėvus įvairiais sveikatos klausimais;
 • Sudaro valgiaraščius pagal Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių rinkinį Nr.3
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą;
 • Vertina vaikų sveikatos rodiklius;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
 
 
 
LOGOPEDO PAGALBA: (paslauga teikiama nemokamai)
 
Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.
 • Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus;
 • Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.

 Tėvams būtina susirūpinti, jeigu:  

 • vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;  
 • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;   
 • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;    
 • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;   
 • vaikas mikčioja;  
 • vaikas turi kitų raidos problemų.  
 
 
PAPILDOMOS MOKAMOS PASLAUGOS:
 
Keramikos būrelis
Meninio ugdymo būrelis
"Bricks 4 kidz" (Lego)
 
ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu