KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“   DARBUOTOJŲ VARDINIS

SĄRAŠAS  2021-2022 M.M.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Rasa Žemgulienė

Direktorius

KU edukologijos magistras, KU pradinės mokyklos mokytoja, KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

I vadybinė kategorija

2

Liudmila Staugienė

Direktoriaus

pav. ugdymui

ŠPI ikimok. pedag. ir psich. dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

II vadybinė kategorija

3

Eglė Jašinskienė

Meninio ugdymo

mokytojas

KU muzikos vadovė – auklėtoja

Meninio ugdymo mokytojas metodininkas

4

Liudmila Požėrienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

ŠPI ikimok. pedag. ir psich. dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

5

Viktorija Domarkaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KVK ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio udgymo mokytojas

6

Rima Kubilienė

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, kūno kultūros specialistė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

7

Loreta Vaivadienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Kauno kolegija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

8

Danutė Petravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

ŠPI ikimok. pedag. ir psich. dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

9

Vita Ramonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

ŠPI ikimok. pedag. ir psich. dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

10

Regina Žvinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

ŠPI ikimok. pedag. ir psich. dėstytoja, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

11

Vilija Jonaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

12

Nijolė Bagočiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

13

Zita Bernikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

14

Rima Skiparienė

Logopedas

ŠU spec. pedagogė logopedė

Logopedas metodininkas

15

Džiuginta Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas

16

Ilona Giedraitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

17

Daiva Gulbinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

18

Rasuolė Petrauskienė

Neformalaus ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas

19

Erika Štabokė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

ŠU kūno kultūros mokytoja, KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

20

Rasa Polikevičiūtė Kirtiklienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

KU pradinės mokyklos mokytoja, KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo  mokytojas ekspertas

21

Jūratė Apulskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KVK socialinis pedagogas, KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

22

Toma Auselytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KVK ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio udgymo mokytojas

23

Asta Čeledinaitė

Neformalaus ugdymo mokytojas

KVK sporto renginių organizatorė

Ikimokyklinio udgymo mokytojas

24

Eglė Liaugaudienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio udgymo vyresnysis mokytojas

25

Rima Šeškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, dailės mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

26

Genovaitė Overlingienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

KU vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja, KU religinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas metodininkas

 

 

 

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

 1.  

Živilė Šauklienė

Direktoriaus pavaduotojas

 1.  

Inga Astrauskaitė

Dokumentų koordinavimo specialistas

 1.  

Renata Girdvainienė

Sandėlininkas

 1.  

Raida Rapalavičienė

Raštinės administratorius

 1.  

Regina Astrauskienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Ričardas Truška

Darbininkas

 1.  

Algirdas Stelingis

Kiemsargis

 1.  

Ramutė Liorencienė

Skalbinių prižiūrėtojas

 1.  

Ramutė Liorencienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Jurgita Popendikė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Jurgita Popendikė

Valytojas

 1.  

Ela Bulvydienė 

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Ela Bulvydienė 

Valytojas

 1.  

Danutė Popkova

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Andželika Gudauskaitė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Danguolė Stirbienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Audronė Urbontaitienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Audronė Urbontaitienė

Darbininkas

 1.  

Danutė Medveckienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Laima Lapkienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Rima Vasiliauskienė

Valytojas

 1.  

Giedrė Krauleidienė

Virėjas

 1.  

Giedrė Krauleidienė

Darbininkas

 1.  

Zofija Vilinauskienė

Virėjas

 1.  

Nijolė Motiekienė

Virėjas

 1.  

Nijolė Motiekienė

Darbininkas

 1.  

Lina Norkienė

Sandėlininkas (vaiko priežiūros atostogose)

 1.  

Lina Norkienė

Auklėtojo padėjėjas (vaiko priežiūros atostogose)

 1.  

Snieguolė Dulkienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Rimantas Albinas Leonavičius

Kiemsargis

 1.  

Eglė Astrauskienė

Auklėtojo padėjėjas

 1.  

Eglė Astrauskienė

Mokytojo padejėja

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu