ĮSTAIGOS TARYBA:

1. Rima Šeškevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - pirmininkė

2. Jūratė Apulskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė

3. Audronė Urbontaitienė, auklėtojo padėjėja, darbininkė – narė

4. Rima Skiparienė, logopedė  – narė

5. Inga Astrauskaitė, specialistė – narė

6. Jurgita Astrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė


DARBO TARYBA:

1. Erika Štabokė, priešmokylinio ugdymo mokytoja

2. Ilona Giedraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3. Ela Malatokienė, auklėtojo padėjėja

4. Eglė Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja

5. Renata Girdvainienė, sandėlininkė


METODINĖS TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Rima Skiparienė, logopedė;

Liudmila Truškė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Eglė Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Daiva Gulbinienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

1. Rasa Polikevičiūtė – Kirtiklienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
2. Vilija Jonaitienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
3. Rima Skiparienė – logopedė – narė
4. Liudmila Truškė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė
5. Indrė Pašviestė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - narė
6. Toma Aukselytė - sekretorė


ATESTACIJOS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – Rasa Polikevičiūtė-Kirtiklienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

1. Jūratė Apulskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė;
2. Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
3. Rima Skiparienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ logopedė metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
4. Rima Šeškevičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.

 


DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ INFORMACIJOS TEIKIMĄ ĮSTAIGOS INTERNETINEI SVETAINEI

1. Rima Skiparienė – pirmininkė
2. Rasa Žemgulienė – narė
3. Raida Rapalavičienė- narėVIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUSdirektoriaus pavaduotoja  Živilė Šauklienė.GAUTOS 1,2% PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

1. Živilė Šauklienė -direktoriaus pavaduotoja – komisijos pirmininkė.

2. Erika Štabokė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

3. Ela Bulvydienė - auklėtojo padėjėja – narė.

4. Raida Rapalavičienė – raštinės administratorė – narė.NUOLAT VEIKIANČIOS TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ KOMISIJA:

1. Nijolė Bagočiūnienė - priešmokyklinio ugdymo  mokytoja – pirmininkė.

2. Ela Bulvydienė - auklėtojos padėjėja - narė.

3. Viktorija Domarkaitė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

4. Raida Rapalavičienė - raštinės administratorė - narė.

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu