Vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis programomis:

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa
 
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa.
 
Įstaigos sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Augsiu aktyvus ir sveikas“
 
Emocinio intelekto ugdymo programa "Kimochis"
 
Tarptautinė  ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.
 
Neformaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa.
 
Neformaliojo vaikų švietimo kūno kultūros ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa.
 
14468497_1242624135780505_6033002287035764695_o


 PROJEKTAI        Jau antrus metus įstaiga vykdo projektą "Žibinto švieselė" – šventė skirta Šv. Martyno dienai paminėti. Kelias dienas vaikučiai ruošėsi šiai gražiai šventei. Kalbėjome apie Šv. Martyną, karį, kuris buvo itin gailestingas ir besirūpinantis bedaliais, likimo nuskriaustais žmonėmis. Vėliau tapęs vyskupu. Lapkričio 11 dienai vaikai gamino žibintus: mažieji su tėveliais, didieji patys kūrė pačius įvairiausius ir gražiausius. Šventinę dieną, vaikus kieme pasitiko Angelai, kurie padėjo sukabinti žibintus ant medžio. Jodamas ant žirgo pasirodė ir pats Šv. Martynas.  Įžiebtas žibintas, tai simbolis vilties,  šilumos ir tikėjimo. Grįžę į grupes vaikai ieškojo paslėpto siurprizo, kurį radę, draugiškai pasivaišino.

IMG_1689  IMG_1746    IMG_1945  IMG_1968

https://youtu.be/CV8dUqrjF48Įgyvendinant eTwinning projektą "Nuo  eTwinning projektų idėjų sugeneravimo iki mokytojų skaitmeninių pedagoginių kompetenijų gerinimo" 2021-08-27,28 dienomis organizuota išvyka į Birštoną, kuriame vyko mokymai, projektų kūrimai. Mokymuose "Sveikos gyvensenos puoselėjimas pagal S.Kneipo metodiką" dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir nepedagoginiai darbuotojai. Naujos metodikos įgyvendinimo galimybės sulaukė didelio pritarimo bei pasiūlymų prisidėti prie vaikų sveikatos stiprinimo. Trečios dienos mokymai "Nuo projekto idėjos iki rezultato. Praktinės kūrybinės dirbtuvės" vyko 2021-10-09 Rusnėje. Buvo pristatyta projektų metodo naudojimų galimybė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, pasidalinta gerąja parirtimi rengiant projektus. Atlikta projekto naudingumo refleksija. Projektas buvo naudingas visai įstaigos bendruomenei. Jo pasekoje sustiprėjo bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įstaigos darbuotojų, patobulėjo mokytojų skaitmeninis raštingumas.

241674702_10220273536408309_7638333745527196107_n 241679826_10220273535688291_5643514352559119597_n 241712450_10220273535888296_3211205089458871649_n 245908739_2376809032450492_2526600437883600109_n 246761688_2376809039117158_2193812607780343863_n244652854_1561515380848251_4640320220221350472_n 

Laimėję Erasmus+ projektą "Profesinis tobulėjimas naudojant inkliuzines metodologijas darželio vaikų su specialiais poreikiais ugdyme"  jį įgyvendinsime 9 mėnesius (nuo 2021-10-01 iki 2022-07-01). Šio projekto pagrindinis tikslas – įgyti trūkstamos kompetencijos  ugdant vaikus su specialiaisiais poreikias. Bus susipažinta su inkliuziniais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais; įvairių metodų taikymu praktikoje; analizuojami ir reflektuojami įvairūs inkluzinio mokymo modeliai; bus pasikeičiama gerąja patirtimi su kitais mokytojais iš įvairių šalių; įgyjama patiryminio mokymo įgūdžių lankant kitos šalies ugdymo įstaigą; bus gerinama padagogų kultūrinė patirtis ir užsienio kalbų žinios.  Laimėję programos "ETWINNING" projektų konkursą, nuo 2021-06-01 iki 2021-10-31 mūsų įstaigos darbuotojai   dalyvauja  praktinėse kūrybinėse dirbtuvėse "Nuo  eTwinning projektų idėjų sugeneravimo iki mokytojų skaitmeninių pedagoginių kompetenijų gerinimo". Šio projekto pagrindiniai uždavinai: 

1. Išanalizuoti eTwining programos platformos galimybes kuriant patyriminius projektą siekiant vaikų pasiekimų ir pažangos gerinimo.

2. Pasidalinti gerąja projektų kūrimo ir įgyvendinimo patirtimi ir patyrimais.

3. Formuoti stiprią ir sveiką bendruomenės trijų kampų komandą "Vaikai, tėvai ir pedagogai".

241679826_10220273535688291_5643514352559119597_n   241694258_10220273533888246_379295187993004026_n


2021m. gegužės 24 d. saulėtas rytas pakvietė jaunuosius "Atžalyno" sportininkus į lauko erdves, kur įvyko respublikinio projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės" (organizatoriai LTOK ir RIUKKPA) II etapo linksmosios judėjimo varžybos. Nors karantino apribojimai ir pakoregavo šventės eigą, bet judėti, sportuoti ir džiaugtis nesutrukdė! Visi bėgiojo, šokinėjo, landžiojo, mėtė, mušinėjo, gaudė, šoko – patenkino pagrindinį vaikystės poreikį judėti!

IMG_0941  IMG_0865  IMG_0996   IMG_0764


2021m. balandžio 19-26 dienomis Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" vyko metodinė – projektinė savaitė "Pasitinkant Sebastiano Kneipo 200 metų jubiliejų". Vaikai ir tėveliai mokytojų pagalba susipažino su S.Kneipo sveikatingumo metodikos elementais:vandens, vaistažolių terapijomis, judėjimu, subalansuota mityba, harmonija. Kiekvienas mokytojas pasirinko tai, prie ko labiausiai linko jo širdis, vyko kūrybinis procesas. Savaitės iššūkį – "Keliaujam kartu – S. Kneipo takeliu" įveikė visi, o nugalėtojais tapo "Lašiukų" gr. ugdytiniai ir jų mokytojos Danutė Petravičienė ir Viktorija Domarkaitė. Jie buvo apdovanoti sveikuoliškomis dovanomis, kiti – padėkomis. Visi patyrė daug džiugių emocijų, naudodami žymaus natūrolopato paprastomis, bet veiksmingomis sveikatinimosi procedūromis. Tėveliai turi rodyti pavyzdį sportuoti, mankštintis, užsiiimti grūdinimo procedūromis kartu su savo atžalomis. Tik taip galima motyvuoti vaikus ir pasiekti puikių rezultatų. Kiekvieno mūsų laimė yra mūsų rankose.

COLLAGE_20210430_095053

 


Jau šeštus metus iš eilės mūsų įstaiga dalyvauja respublikiniame projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės". Jau įpusėjo I etapas. Nors karantino metas ir ribojo mūsų veiklas, bet aktyviai judėti ir stiprinti savo fizines galias nesutrukdė. Pasinaudodami RIUKKPA (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija) pedagogių pateiktomis vaizdo pamokėlėmis mūsų įstaigoje sportuoja visi! Džiaugiamės, kad galime dalyvauti pačiame didžiausiame projekte ir dalinamės I etapo akimirkomis. #LTMŽ

145579563_1457247271273613_5772334573976701186_n156403830_1237927060011930_7505067432557044523_n150930668_882879492545498_4555028893994109255_n    153122092_543585793270844_5126362169487896196_n    161982940_252319536236597_3478474623088080102_n


MANO MIESTAS – KLAIPĖDA

Projektas „Mano miestas – Klaipėda“ supažindino ugdytinius su gimtuoju miestu Klaipėda, Klaipėdos uostu, atplaukiančiais laivais, juose dirbančiais žmonėmis. Lauko aikštelėje atsiradusi „miesto gatvė“, „Danės upė“ suteikė galimybę išreikšti savo meninius gebėjimus, žaisti kūrybinius žaidimus. Smalsiems  mažyliams šis projektas atvėrė platesnį gimtinės vaizdą. Gero vėjo žengiant pažinimo keliu!

IMG_20200918_091400

 


RUDENS GĖRYBIŲ KILIMAS

2020 rugsėjo 14-18 d. įstaigoje vyko projektas „Rudens gėrybių kilimas“, kuriame  aktyviai dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Projekto tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės raiškos formas. Vaikai su grupių mokytojomis nustebino savo išradingumu, meniškumu. Spalvoto ir turtingo rudens  darbeliai papuošė darželio kiemą ir džiugino „Atžalyno“ bendruomenę.

119565752_986517825109500_3863774216385505861_n

 

 


 RESPUBLIKINIO PIEŠINIŲ KONKURSO „SAUGAI ŽEMĘ- SAUGAI SAVE“ NUOSTATAI

TARPTAUTINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „PAVASARIS PASAULIO VAIKŲ AKIMIS“ NUOSTATAI


2020m. sausio 23d.l./d. "Atžalynas" ugdytiniai, mokytojos Jūratė Apulskienė, Erika Štabokė, Ilona Giedraitienė, muzikos mokytoja Eglė Jašinskienė dalyvavo ESFA projekte "Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje" metiniame renginyje. Vaikučių dainos, šokiai ir pačių pagaminti atvirukai su palinkėjimais pradžiugino senyvo amžiaus žmones. Jie vaikams atsidėkojo plačiomis šypsenomis, gausiais plojimais, saldžiomis dovanėlėmis.

83460747_2875030075873228_8087529667268968448_n


2019 m. kovo 25-29 d. mūsų lopšelyje-darželyje" Atžalynas" vyko projektas Žemės dienai paminėti "Mylėk žemę ir ji tau dosniai atsilygins". Projektą rengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Liudmila Požėrienė ir Vilija Jonaitienė. Visų grupių vaikai su savo mokytojomis jau nuo pirmadienio piešė, diskutavo, sėjo gėles, daržoves. Į svečius atvykusi Boružėlė ( mokytoja L. Požėrienė) ir Saulutė ( mokytoja V. Jonaitienė) vaikučiams demonstravo edukacinius filmukus gamtosaugine tema. Vyresnieji darželinukai švarino Dangės slėnį, mažieji mokėsi rūšiuoti šiukšles darželio teritorijoje. Savaitė baigėsi ugniagesių edukacine pamokėle, kuri vaikams dar ilgai išliks atmintyje.

55861022_407803810010500_1898275940245438464_n

55690686_817658325269161_3226913374499504128_n55600249_2363587067251543_8829175518906548224_n


 

Visą savaitę,  vasario 18-22d.,  mūsų įstaigoje sklandė olimpinė dvasia. Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės 2019" I etapas vyko ir darželyje, ir už jo ribų. Jaunieji sportininkai viešėjo sporto klube "Startukas", rengė draugiškas varžybas lauko erdvėse, išbandė kliūčių ruožus darželio koridoriuose, žiūrėjo vaikiškas laidas apie sportą, prisiminė smagius susitikimus su ledo ritulio treneriu, sportavo su krepšinio treneriu, stebėjo taekwondo parodomąją programą, klausėsi pasakos apie kiškiuką Olimpiuką ir dar daug įvairiausių veiklų su išradingomis mokytojomis nuveikė. Penktadienį suskambėjo "Lietuvos mažųjų žaidynių 2019" sportinis himnas, pakvietęs visus į finalinę I etapo šventę, kurios metu buvo palinkėta sėkmės darželio komandai II-ajame etape, o visiems dalyviams įteikti organizatorių – LTOK ir RIUKKPA diplomai. Vaikučiai vieni kitus apdovanojo savo gamintais medaliais. Nugalėjo draugystė!

 

IMG_7098


2019 m. vasario 4-8 d. įstaigoje buvo vykdomas projektas "Žvėrelių ir paukštelių žiemojimas", kuris skirtas skiepyti meilę gyvajai gamtai, ugdyti pagarbą gyvybei. Akcija "Baltasis badas" – išvyka į mišką, kur šėrėme žvėrelius ir lesinome paukštelius.

51704669_662890830847624_2974110929442045952_n


2019m. sausio 14-18 d. l.d. "Atžalynas" vyko projektas "Sniego pilys", kuris buvo skirtas vaikams diegti supratimą apie žiemą, jos išdaigas, judėjimą gryname ore ir naudą žmogaus sveikatai. Projekto metu vaikai grupėse kūrė "Žiemos miestą", piešė, spalvino, karpė, klijavo ir aplikavo sniego senius. Taip pat jie akvarele tapė sniego kalnus, tyrinėjo, eksperimentavo ir stebėjo ledą bei sniegą. Vaikai mokėsi dirbti komandose, statant sniego senius, pilis bei ridenat sniego kamuolius. Projektą organizavo "Lašiukų" grupės mokytojos Loreta Vaivadienė ir Danutė Petravičienė.

50632977_1750292065075115_5825130445527842816_n50622397_777950172565522_2883137255755481088_n


2018m. lapkričio 12-16d.  mūsų lopšelis-darželis „Atžalynas“  vykdė projektą  „Sušildykim širdis“, kuris buvo skirtas tarptautinei  Tolerancijos dienai paminėti. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – raktas, kurio tikslas – IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ.

Visą savaitę vaikai grupėse piešė, spalvino ir karpė raktelius, jais bandė atrakinti savo kurtus namelius, širdeles, dureles į džiaugsmo ir meilės šalį.

Lapkričio 12 d.  dalinomės džiaugsmu su Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“  visą dieną būnančiais senoliais,  jiems „Bitučių” grupės vaikai padovanojo koncertą (meninio ugdymo mokytoja E. Jašinskienė), įteikė  vaikučių kurtas  atvirutes  su linkėjimais nesusirgti, sportuoti, turėti daug draugų…  Taip pat senelius pradžiuginome  tėvelių perduotomis nuoširdžiomis dovanėlėmis. Didelis AČIŪ TĖVELIAMS už gerumą!

Visą savaitę vaikai mokėsi suteikti džiaugsmo kitiems žaidžiant, šokant kartu, žiūrint filmą, dovanojant savo gamybos darbelius, vaišinant draugus savo keptais pyragais.  Taip  suprasdami, kad visi mes esame lygūs ir visiems reikia tų pačių dalykų, tik kartais neįgaliajam ar senjorams reikia truputį daugiau mūsų dėmesio ir pagalbos.

Mielieji, darykime gera ir mums bus atlyginta!

Projektą vykdė priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Ilona Giedraitienė ir Erika Štabokė

46436815_187048892200066_5535409376422002688_n

46401796_2301705053237921_2654947649068728320_n


2018m. kovo 19-23 dienomis įstaigoje vyko savaitinis projektas "Mes norime gyventi", skirtas Žemės dienai. Šio projekto iniciatorės auklėtojos Liudmila Požėrienė ir Vilija Jonaitienė. Gamta – vienas galingiausių  žmogaus auklėjimo veiksnių, todėl visos pedagogės stengėsi vaikams padėti suprasti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai. Grupėse vyko akcijos  "Auginu gėlytę mamai", Dangės metai – 2018", "Išgirsk žemės prašymą". Projektinę savaitę užbaigė šventinis rytmetys "Mes išgelbėjom žemę".

28954151_1809274119115501_7380582670576117498_o 29352137_1809275245782055_8366691531872294626_o

 


 

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu