KLAIPĖDOS LOPŠELI0-DARŽELIO "ATŽALYNAS" 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2021-2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DIREKTORĖS R. ŽEMGULIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DIREKTORĖS RASOS ŽEMGULIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, ATŽALYNAS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENU SAUGOJTMO POLITIKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Parsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2016-2018-ųjų METŲ STRATEGINIS PLANAS

Parsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
parsisiųsti MS Word formatu

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu