KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS"  2022-2024 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktorės Rasos Žemgulienės 2020 metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2021-2023-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2020-2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, ATŽALYNAS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENU SAUGOJTMO POLITIKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu