Gautų dovanų tvarkos aprašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS" DIREKTORĖS 2021M. VEIKLOS ATASKAITA

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS" 2022-2024 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

Įsakymas dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Atžalynas" 2021 metų veiklos plano patvirtinimo

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" tvarkos aprašas

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, ATŽALYNAS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENU SAUGOJTMO POLITIKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti MS Word formatu

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu