KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" 2024M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DIREKTORĖS RASOS ŽEMGULIENĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO


„DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Rekomendacijos dėl tėvų įmokų    Sprendimo pakeitimas

 

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS"  2024-2026 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

POTVARKIS DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DIREKTORĖS RASOS ŽEMGULIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Gautų dovanų tvarkos aprašas

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS" 2022-2024 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" tvarkos aprašas

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, ATŽALYNAS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENU SAUGOJTMO POLITIKA

 

parsisiųsti MS Word formatu

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu