KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS"  2024-2026 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

POTVARKIS DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ATŽALYNAS“ DIREKTORĖS RASOS ŽEMGULIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Gautų dovanų tvarkos aprašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO,, ATŽALYNAS" 2022-2024 METŲ STRATEGTNTS PLANAS

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Atžalynas" tvarkos aprašas

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ATŽALYNAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS PATVIRTINIMO

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,, ATŽALYNAS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "ATŽALYNAS" DARBO APMOKEJIMO SISTEMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENU SAUGOJTMO POLITIKA

 

parsisiųsti MS Word formatu

ERASMUS+ projektas
ERASMUS+ projektas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Svarbu
Svarbu